Sudoku Online Game
Czech   English   German   Slovak   Dutch   French   Swedish   Russian   Spanish   Polish   Italian  

Sudoku Online Game 587
   
   
   
   
   

SUDOKU
Tuto hru vymyslel Howard Garns v roce 1979 a publikoval ji v pod názvem „Number Place“. Své velké obliby se dočkala v Japonsku, odkud se později vrátila zpět pod názvem Sudoku. Ve světě je Sudoku vydáváno v mnoha periodikách.

Princip hry:
Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci.

sudoku č. 378       Těžké


Přímý odkaz na toto sudoku:
http://rahan.wz.cz/sudoku.php?cis=378

       
       
   
   

   

Zajímavé sudoku v databázi
2006 - Titul Mistra světa v Sudoku získala Jana Tylová, reprezentantka České republiky! - její mistrovské sudoku zobrazíte zde:   http://rahan.wz.cz/sudoku.php?cis=218

email


translated by Google

DAILY SUDOKU

Denně aktualizované sudoku na vaší web stránku, vložte tento HTML kód.

 


Příklady: - Examples:Banner na vaše stránky: Sudoku Online Game


SUDOKU na mobil na adrese http://rahan.wz.cz/daily_sudoku.php
popř. přímý link na konkrétní sudoku http://rahan.wz.cz/daily_sudoku.php?cis=100


Sudoku Online Game
Animated flag images by 3DFlags.com
PageRank ukazatel
CZIN.eu
free counters